Wasaaradda waxaa ka go’an dejinta iyo taabba-galinta nidaam waxbarasho oo lagu hagayo shuruuc, laguna qotomiyey adeeg waxbarasho oo tayo leh, la heli karo loona siman yahay.