Shaqada Waaxda Horumarinta Macalimiinta Wasaaradda Waxbarashada hidaha iyo Tacliinta Sare

Waaxda Horumarinta Macallimiinta ayaa u xil-saaran dejinta halbeegga macallimiinta lagu qaato. Waaxdan ayaa rukhso bare siineysa macaliminta si sharci ah uga hela darajo waxbarid (B.Ed Degree) Hay’ad Tacliinta Sare oo Wasaaraddu aqoonsantahay. Waaxdu waxey hubineysaa qaybaha Tacliinta Sare ee bixiya shahaadooyinka Waxbaridda (B.Ed).  Sidoo kale, waaxdan ayaa ka mas’uul ah diiwaan Galinta, kobcinta tayada iyo qiimeynta macallimiinta. Waaxda waxaa hoos yimaada labo qaybood oo kala ah:

 1. Qaybta Adeegga & Maareynta
  1. Dejinta qorshe ku salaysan ka Waaxda iyo ka Wasaaradda ee guud.
  2. Maamulka iyo maareynta qaybta Adeegga & Maareynta Macallimiinta
  3. Dejinta halbeeg macallinimada lagu dhiso
  4. Diyaarinta rukhsada macallinimada qaranka
  5. Abuuridda hannaan lagu qiimeeyo macallimiinta
  6. Diiwaan galinta macalimiinta tababaran
  7. Ku qoridda macalimiinta la shaqaaleeya dugsiyada dowladda
  8. Kala talinta dowladda heer qaran arrimaha la xiriira takhasuska macallinimada
  9. Daraasaynta tirada macallimiinta, baahida loo qabo iyo tirada diiwaan gashan
  10. La shaqeynta waaxaha wasaaradda si hufan, oo hagar la’aan ah.

2. Qaybta Waxbarashada

  1. Dejinta qorshe ku salaysan ka Waaxda iyo ka Wasaaradda ee guud.
  2. Maamulka iyo maareynta qaybta Waxbarashada Macallimiinta
  3. Soo saaridda iyo keydinta agab macallimiinta lagu horumariyo
  4. La shaqeynta Hay’adaha Tacliinta Sare ee tababara macallimiinta
  5. Diyaarinta tababarrada macallimiinta ee joogtada ah
  6. Ka warqabka macallimiinta iyo baahidooda waxbarasho
  7. La shaqeynta waaxaha wasaaradda si hufan, oo hagar ah.